Visi & Misi

Visi
Menjadi Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat Bagi Membina Masyarakat Cemerlang

Misi
-Menyediakan prasarana dan perkhidmatan perpustakaan  yang lengkap, kondusif dan cemerlang
-Menjadikan masyarakat berbudaya ilmu melalui program-program terancang dan pembinaan kakitangan anggota perpustakaan
-Memartabatkan Pusat Warisan Intelek Negeri