Kod Etika

 • Kod Etika PPAP ialah AMALI yang menerangkan maksud berikut:-
  Azam
  Mesra
  Arah tuju
  Lebih seronok bekerja
  Ikhlas
 • Pengisian lengkap Kod Etika ialah :-
  Azam - Bekerja dengan keazaman yang tinggi demi menjaga mutu perkhidmatan dan amanah.
  Mesra - Berkhidmat dengan penuh kemesraan dan muhibbah.
  Arah Tuju - Bekerja ke arah mempertingkat pemikiran masyarakat.
  Lebih seronok Bekerja - Sentiasa seronok bekerja, menghargai masa dan bepekerti mulia.
  Ikhlas - Bekerja dengan penuh ikhlas dan bertanggungjawab dan sentiasa menghargai antara satu sama lain dalam semangat kekeluargaan dan pasukan.